You Have 1 Item in your Cart. Price is $199

Jak dojechać z ulicy Sobieskiego do ulicy Maklakiewicza 10 ASM Auto Serwis

Ulica Jana III Sobieskiego w Warszawie

ponadczterokilometrowy odcinek jednej z głównych arterii warszawskiego Mokotowa, część Traktu Królewskiego, główna ulica biegnąca między Stegnami a Sadybą.

Jej południowym przedłużeniem jest aleja Rzeczypospolitej, a północną kontynuacją – ul. Belwederska. Ulica na całym odcinku jest dwujezdniowa i ma 3 pasy ruchu w każdym kierunku.

Przebieg

Ulica Jana III Sobieskiego rozpoczyna swój bieg od skrzyżowania z al. Wilanowską, biegnącą z zachodu w kierunku pałacu w Wilanowie. W I dekadzie XXI wieku przedłużono w tym miejscu ul. Sobieskiego, tworząc al. Rzeczypospolitej biegącą na południe, w kierunku Świątyni Opatrzności Bożej.

Ulica Sobieskiego biegnie na północ, stanowiąc granicę między Stegnami a Sadybą. Po 2 i 3 km przecina inną ważną arterię: al. Sikorskiego – al. Witosa będącą fragmentem obwodnicy etapowej Warszawy, łączącej tu Ursynów z Trasą Siekierkowską.

Między tym skrzyżowaniem a następnym, z ulicą Ludwika Idzikowskiego, ul. Sobieskiego przecina zasypaną w tym miejscu dawną fosę, Bernardyńską Wodę, która kiedyś łączyła się z fosą Fortu Piłsudskiego.

Ulica Sobieskiego na wysokości skrzyżowania z ulicami Chełmską i Dolną przechodzi w ul. Belwederską.

Historia

Ulica, zwana często „Królewską Drogą”, biegła do wczesnych lat 60. XX wieku przez pola praktycznie na całej swojej długości, z wyjątkiem osiedla Sadyba, które rozrosło się w latach dwudziestolecia międzywojennego. Stała się ważną arterią po zbudowaniu osiedla Stegny w latach 70. XX wieku.

W 1976 nad przebudowaną ulicą przerzucono cztery kładki.

W czasie prac archeologicznych prowadzonych w latach 1976–1978 u zbiegu ulicy i al. Wilanowskiej natrafiono na relikty osady istniejącej tam od przełomu XI i XII do XIII wieku. Odkryto wtedy 40 obiektów, m.in. chaty z paleniskami i zabudowania gospodarcze.

Ważniejsze obiekty

  • Instytut Psychiatrii i Neurologii; pod tym samym adresem mieszczą się również: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta i Biuro Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego
  • kościół rzymskokatolicki pw. św. Antoniego Marii Zaccarii (założyciela Zgromadzenia Ojców Barnabitów)
  • CX Liceum Ogólnokształcące im. Roberta Schumana, Gimnazjum nr 9
  • szkielet budynku na północno-zachodnim rogu skrzyżowania z ul. gen. Władysława Sikorskiego, będący od lat 90. XX wieku nośnikiem wielkich billboardów
  • Szkoła Podstawowa nr 302; Oddział Dzienny Psychiatryczny, Rehabilitacyjny dla Dzieci Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej
  • ogrodzone osiedle opuszczonych w połowie lat 90. bloków zbudowanych na początku lat 80 dla pracowników radzieckich instytucji w Warszawie (Rosijskij żiłoj dom